You are here
Home > Author: Daniel von Witt

4. dzień operacji „Sekwana”

Skala powodzenia operacji "Sekwana" wydaje się dopełniać. Czwarty dzień był decydującym dla jej przebiegu także pod względem wizerunkowym. Żołnierze aż trzech pułków pracowali wytrwale w ruinach Paryża i Awinionu, aby odgruzować oba miasta. Praca popłaciła, a podkomendnym oficerów dowodzących na lądzie udało się to zadanie w nocy, już 18 sierpnia.

3. dzień operacji „Sekwana”

Postępy wojsk elderlandzkich działających w ramach operacji "Sekwana" są coraz bardziej widoczne i znaczące dla poszkodowanych w kataklizmach. Siłom lądowym udało się zająć 10 z 24 sektorów, a to oznacza, że ok. połowa ludności Galii Faradońskiej może czuć się już bezpiecznie. Do pozostałych pomoc cały czas stara się dotrzeć, dlatego

2. dzień operacji „Sekwana”

Elderlandzkie siły zbrojne stopniowo przesuwają się w głąb francuskiego terytorium. Granica gorandyjsko-francuska i luskańsko-francuska została zabezpieczona. Zbudowano 3 z planowanych 6 obozów dla uchodźców - tak w wielkim skrócie wyglądał drugi dzień operacji "Sekwana". Interesujące zdarzenia miały miejsce w obu operujących na terytorium francuskim dywizjach, a także we flocie wojennej. Dowódcy

1. dzień operacji „Sekwana”

Wiosną terytorium dawnego Królestwa Francji i Nawarry zostało dotknięte kataklizmem trzęsień ziemi i tsunami, które spustoszyły większą część tego obszaru, doprowadzając jednocześnie do zmian terenowych i moderacji linii brzegowej tych terenów ziem niczyich. Władze Królestwa Elderlandu nie przyglądały się temu w sposób bierny. W pierwszej kolejności zdecydowano wysłać w rejon dotknięty

Alarm w Armii – Elderland reaguje na pogróżki z Surmenii

Królestwo Elderlandu zostało dziś zaskoczone wieściami z sąsiedniej Demokracji Surmeńskiej, której dowództwo wojskowe reprezentowane przez Petrosa Domestosigosa zaczęło wysuwać pogróżki oderwania Księstwa Monderii od macierzy oraz przesunęło swoje jednostki wojskowe nad granicę monderyjsko-surmeńską. Powodem do tych działań Surmeńczyków jest, nie uwierzycie, oznakowanie przez Królewski Instytut Kartograficzny z siedzibą w Dreamopolis

Nowy Komendant GOW

Wojskowy Protektorat Gorandii w dniu 7 lipca br. doczekał się powołania pierwszego w swojej historii Komendanta, będącego zarazem Komendantem Gorandyjskiego Okręgu Wojskowego. Został nim zasłużony dla Elderlandzkiej Armii Królewskiej furyer Wilhelm von Wolff. Nowy Komendant niezwłocznie przystąpił do prezentacji swoich planów względem Protektoratu i dowodzonego przez siebie okręgu wojskowego. Von Wolff

Bombardier wznawia działalność

Po przeszło półtorarocznej przerwie działalność produkcyjną wznowi dreamlandzkie przedsiębiorstwo zbrojeniowe: Zakłady Zbrojeniowe Bombardier S.A., które w latach 2012-2014 dostarczało uzbrojenie i wyposażenie dla sił zbrojnych Królestwa Dreamlandu. Wsławiło się szczególnie uczestnictwem w takich programach dla wojska, jak Galera czy Herkules. Ostatnim wartym zauważenia projektem była realizacja programu Bestia, w ramach

Top