You are here
Home > Operacje > 1. dzień operacji „Sekwana”

1. dzień operacji „Sekwana”

Wiosną terytorium dawnego Królestwa Francji i Nawarry zostało dotknięte kataklizmem trzęsień ziemi i tsunami, które spustoszyły większą część tego obszaru, doprowadzając jednocześnie do zmian terenowych i moderacji linii brzegowej tych terenów ziem niczyich.

Władze Królestwa Elderlandu nie przyglądały się temu w sposób bierny. W pierwszej kolejności zdecydowano wysłać w rejon dotknięty katastrofą badaczy, którzy mieli wykonać pomiary i oszacować straty. Spływające do Elderu raporty były na tyle zatrważające, że ostatecznie w kręgu decyzyjnym Tajnej Rady zapadła decyzja o realizacji operacji „Sekwana”, która miała być akcją pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej przez siły natury. Przygotowaniem operacji zajął się Królewski Sztab Główny pod przewodnictwem Majordoma Koronnego Wilhelma von Wolffa, który opracował koncepcję operacji.

Major Wilhelm von Wolff wniósł na Dwór Królewski w Elderze o wyrażenie zgody na interwencję w dniu 12 sierpnia. Lord Strażnik Koronny Daniel von Witt wydał stosowną proklamację dzień później. Było to zielone światło dla Majordoma Koronnego, który wydał rozkaz o przekroczeniu granic Królestwa 14 sierpnia, zapoczątkowując w ten sposób operację „Sekwana”.

Obrazek
Przebieg działań podczas operacji „Sekwana” – dzień 1. (14.08.2017)

Głównodowodzący siłami elderlandzkimi mjr Wilhelm von Wolff do przeprowadzenia operacji wyznaczył dwie dywizje zorganizowane w Grupę Operacyjną Północ i Grupę Operacyjną Południe. Dodatkowo wsparcia siłom elderlandzkim udzielają dwie eskadry Sułtanatu Wittasydów, które przybyły do Królestwa Elderlandu 5 czerwca 2017 roku. Grupą północną dowodzi mjr Wilhelm von Wolff, grupą południową kmdr ppor. Daniel von Witt, natomiast jednostkami floty – st. szer. Tomasz von Habsburg.

Jednostki powyższe wkroczyły na teren francuski z obszaru Wojskowego Protektoratu Gorandii dnia 14 sierpnia wczesnym popołudniem. W ciągu całego dnia jednostkom tym udało się zająć 3 z 24 sektorów lądowych, na jakie podzielono resztki ziem pofrancuskich. Nie próżnowała również flota, która zajęła 1 sektor morski i rozpoczęła dostarczanie żywności na wyspy na zachodzie. Jak pokazuje plan operacji pierwszym zadaniem sił zbrojnych Elderlandu jest budowa obozów dla uchodźców zlokalizowanych tuż przy granicy. Wynika to z faktu migracji ludności, która szukała pomocy jak najdalej od wybrzeża, gdzie zniszczenia i straty są największe. Wojska von Wolffa przystąpiły do budowy trzech obozów. Pozostałymi wyzwaniami stojącymi przed wojskami elderlandzkimi będą zapewne te związane z budową szpitali, a być może również zaprowadzaniem porządku w związku z aktywnością szabrowników.

Operacja ma również na celu ocenę zdolności i możliwości żołnierzy Elderlandzkiej Armii Królewskiej. W tym celu została przygotowana specjalna punktacja dla uczestników gry wojennej. Po pierwszym dniu poszczególne osoby otrzymały następujące noty: mjr von Wolff: 20 pkt, st. szer. Habsburg 15 pkt., kmdr ppor. von Witt 10 pkt.

Dodaj komentarz

Top