You are here
Home > 2016 > Grudzień

Alarm w Armii – Elderland reaguje na pogróżki z Surmenii

Królestwo Elderlandu zostało dziś zaskoczone wieściami z sąsiedniej Demokracji Surmeńskiej, której dowództwo wojskowe reprezentowane przez Petrosa Domestosigosa zaczęło wysuwać pogróżki oderwania Księstwa Monderii od macierzy oraz przesunęło swoje jednostki wojskowe nad granicę monderyjsko-surmeńską. Powodem do tych działań Surmeńczyków jest, nie uwierzycie, oznakowanie przez Królewski Instytut Kartograficzny z siedzibą w Dreamopolis

Top