You are here
Home > Aktualności > Nowy Komendant GOW

Nowy Komendant GOW

Wojskowy Protektorat Gorandii w dniu 7 lipca br. doczekał się powołania pierwszego w swojej historii Komendanta, będącego zarazem Komendantem Gorandyjskiego Okręgu Wojskowego. Został nim zasłużony dla Elderlandzkiej Armii Królewskiej furyer Wilhelm von Wolff. Nowy Komendant niezwłocznie przystąpił do prezentacji swoich planów względem Protektoratu i dowodzonego przez siebie okręgu wojskowego.

Von Wolff zaproponował podział Gorandyjskiego Okręgu Wojskowego na dwie prefektury: północną i południową. Co ciekawe, utworzenie Prefektury Północnej będzie wiązać w skutkach założenie nowego miasta: Garrant, które ma być siedzibą jej dowództwa. Komendant tak argumentował utworzenie tych jednostek:

Celem takiego podziału jest jak najsprawniejsze zarządzanie wojskiem jak i samym okręgiem.

Wilhelm von Wolff postanowił również, że na obszarze Prefektury Północnej będą stacjonować dwie dywizje: 1. Dywizja Kawalerii Pancernej (w okolicach wybrzeża i Croanu), 4. Dywizja Zmechanizowana (na południowy zachód od Garrantu), natomiast na południu, na trasie z Randionu do Elderu – Brygada Obrony Terytorialnej „Gorandia”. Oprócz jednostek lądowych w przyszłości na obszarze Protektoratu ma znaleźć się również baza sił powietrznych. Z decyzjami w tym zakresie Komendant zdecydował się jednak poczekać do czasu przeprowadzenia reformy struktur lotnictwa wojskowego.

Można powiedzieć, że plany w/w wojskowego zapowiadają się obiecująco, dzięki czemu już wkrótce to wojskowe terytorium Królestwa Elderlandu stanie się dobrze obsadzonym obszarem chroniącym od zachodu macierzystą część Królestwa.

Dodaj komentarz

Top