4. dzień operacji „Sekwana”

Skala powodzenia operacji "Sekwana" wydaje się dopełniać. Czwarty dzień był decydującym dla jej przebiegu także pod względem wizerunkowym. Żołnierze aż trzech pułków pracowali wytrwale w ruinach Paryża i Awinionu, aby odgruzować oba miasta. Praca popłaciła, a podkomendnym oficerów dowodzących na lądzie udało się to zadanie w nocy, już 18 sierpnia.

3. dzień operacji „Sekwana”

Postępy wojsk elderlandzkich działających w ramach operacji "Sekwana" są coraz bardziej widoczne i znaczące dla poszkodowanych w kataklizmach. Siłom lądowym udało się zająć 10 z 24 sektorów, a to oznacza, że ok. połowa ludności Galii Faradońskiej może czuć się już bezpiecznie. Do pozostałych pomoc cały czas stara się dotrzeć, dlatego

2. dzień operacji „Sekwana”

Elderlandzkie siły zbrojne stopniowo przesuwają się w głąb francuskiego terytorium. Granica gorandyjsko-francuska i luskańsko-francuska została zabezpieczona. Zbudowano 3 z planowanych 6 obozów dla uchodźców - tak w wielkim skrócie wyglądał drugi dzień operacji "Sekwana". Interesujące zdarzenia miały miejsce w obu operujących na terytorium francuskim dywizjach, a także we flocie wojennej. Dowódcy

1. dzień operacji „Sekwana”

Wiosną terytorium dawnego Królestwa Francji i Nawarry zostało dotknięte kataklizmem trzęsień ziemi i tsunami, które spustoszyły większą część tego obszaru, doprowadzając jednocześnie do zmian terenowych i moderacji linii brzegowej tych terenów ziem niczyich. Władze Królestwa Elderlandu nie przyglądały się temu w sposób bierny. W pierwszej kolejności zdecydowano wysłać w rejon dotknięty

Alarm w Armii – Elderland reaguje na pogróżki z Surmenii

Królestwo Elderlandu zostało dziś zaskoczone wieściami z sąsiedniej Demokracji Surmeńskiej, której dowództwo wojskowe reprezentowane przez Petrosa Domestosigosa zaczęło wysuwać pogróżki oderwania Księstwa Monderii od macierzy oraz przesunęło swoje jednostki wojskowe nad granicę monderyjsko-surmeńską. Powodem do tych działań Surmeńczyków jest, nie uwierzycie, oznakowanie przez Królewski Instytut Kartograficzny z siedzibą w Dreamopolis

Nowy Komendant GOW

Wojskowy Protektorat Gorandii w dniu 7 lipca br. doczekał się powołania pierwszego w swojej historii Komendanta, będącego zarazem Komendantem Gorandyjskiego Okręgu Wojskowego. Został nim zasłużony dla Elderlandzkiej Armii Królewskiej furyer Wilhelm von Wolff. Nowy Komendant niezwłocznie przystąpił do prezentacji swoich planów względem Protektoratu i dowodzonego przez siebie okręgu wojskowego. Von Wolff

Bombardier wznawia działalność

Po przeszło półtorarocznej przerwie działalność produkcyjną wznowi dreamlandzkie przedsiębiorstwo zbrojeniowe: Zakłady Zbrojeniowe Bombardier S.A., które w latach 2012-2014 dostarczało uzbrojenie i wyposażenie dla sił zbrojnych Królestwa Dreamlandu. Wsławiło się szczególnie uczestnictwem w takich programach dla wojska, jak Galera czy Herkules. Ostatnim wartym zauważenia projektem była realizacja programu Bestia, w ramach

Top